കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്ങൽ ആനക്കുഴിയാലിലെ യുവാക്കളുടെ ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം


യുവാക്കൾ സുന്ദരമായ ഒരു നമസ്കാര പള്ളി തീർത്തത് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ.. കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്ങൽ ആനക്കുഴിയാലിലെ യുവാക്കളുടെ ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാണാം.. മീഡിയവിഷൻ തത്സമയം


മീഡിയവിഷൻ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക് ചെയ്യു..
കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ:

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ:

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post