ആവേശമായി കുതിരയോട്ട മത്സരം എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരിയിൽ.. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ കാണികളായി ഒഴുകിയെത്തിയത് നിരവധി പേർ


ആവേശമായി  കുതിരയോട്ട മത്സരം എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരിയിൽ.. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ കാണികളായി ഒഴുകിയെത്തിയത് നിരവധി പേർ


മീഡിയവിഷൻ ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക് ചെയ്യു..
കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ:

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ:

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post